Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Mõttetreeningud OÜ (edaspidi ettevõte) isikuandmeid (edaspidi andmed) kogub, töötleb ja jagab ning kodulehel olevaid küpsiseid kasutab. Privaatsustingimused lähtuvad üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

 

Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

 

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave ettevõtte kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja ettevõtte teenuste kasutamise kohta.

 

Kasutades ettevõtte veebilehte nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu seda on kirjeldatud käesolevas privaatsustingimustes.

7. Kliendi (andmesubjekti) õigused

 

Kliendil on õigus pääseda ligi Mõttetreeningud OÜ poolt töödeldavatele Kliendi enda isikuandmetele ja nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist

 

Kui kliendil on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et Mõttetreeningud OÜ on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-posti teel aadressil helina[at]mottetreening.ee.

 

Kui te ei soovi saada Mõttetreeningud OÜ turundusteateid, on teil võimalik neist loobuda, järgides turundusteate jaluses olevaid loobumisjuhiseid või võttes ühendust e-maili teel helina[at]mottetreening.ee

 

Andmesubjektil on järgmised õigused:

– Parandamisõigus. Andmesujbekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandataks.

– Kustutamisõigus. Andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.

– Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

 

Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta ühendust helina[at]mottetreening.ee.

 

Kui Mõttetreeningud OÜ pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

8. Muud sätted

 

Mõttetreeningud OÜ võtab õiguse Privaatsustingimusi ühepoolselt muuta. Privaatsustingimuste uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel.

 

Käesolevale Privaatsustingimustele kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Privaatsustingimustest tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse Tallinnas Harju Maakohtus.